Захист інтелектуальної власності
Особистий кабінет

Угода користувача

1. Ця Угода користувача (далі - «Угода») регулює відносини між ТОВ «Юридична фірма Городисський та Партнери» (далі - «Адміністрація»), і будь-якою особою (далі - «Користувач»), яка відвідує (користується) сайтом за адресою http://www.gorodisskyipsecurity.com (далі - «Сайт»).

2. Використовуючи Сайт будь-яким способом, Користувач приймає нижченаведені умови цієї Угоди.

3. Інформація, розміщена на Сайті, не є юридичною, фінансовою, податковою, аудиторською або іншою консультацією і носить виключно інформаційний характер. Адміністрація не несе відповідальності за використання цієї інформації Користувачем. Перед вчиненням будь-яких дій або відмовою/утриманням від здійснення будь-яких дій, основаних на інформації, що міститься на Сайті, необхідно звернутися за консультацією до відповідного фахівця Адміністрації.

4. Використання розміщених на Сайті матеріалів (включаючи тексти, фотографії, графічні зображення і інші матеріали, а також їхнє розміщення на Сайті) не допускається без письмової згоди Адміністрації або іншого правоволодільця відповідних матеріалів.

5. При цитуванні матеріалів, розміщених на Сайті, посилання на Сайт є обов'язковим.

6. При реєстрації Користувача на Сайті (з метою участі в заходах Адміністрації, отримання інформації/розсилання від Адміністрації, для інших цілей, що визначаються Адміністрацією шляхом розміщення інформації на Сайті) Користувач дає свою згоду Адміністрації на обробку своїх персональних даних, вказаних Користувачем при реєстрації, з метою використання Користувачем Сайту і/або з метою забезпечення участі Користувача в заходах Адміністрації, отримання інформації/розсилання від Адміністрації або в інших цілях, які визначаються Адміністрацією шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.

7. Зміни умов цієї Угоди Адміністрацією допускається в односторонньому порядку без окремого повідомлення Користувача.

8. У всьому іншому, що не передбачено Угодою, Адміністрація і Користувач керуються чинним законодавством України.

9. Ця Угода складена українською, російською і англійською мовами. При виникненні розбіжностей між текстами, текст українською має пріоритетну силу.